Įmonių steigimas

Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) steigimas – verslo pradžios taškas. Tai – būtinas žingsnis, jei norite plėtoti savo verslą. Nežinote nuo ko pradėti steigiant UAB? Jus domina UAB atidarymas? Norite sužinoti, kokie UAB steigimo mokesčiai? Finansų biure į visus Jūsų klausimus dėl įmonės steigimo atsakysime detaliai ir kantriai. Naujos UAB steigimas pasitelkus profesionalus – ne problema, o užduotis, kurią galima išspręsti greitai ir nesunkiai.

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Tai – populiariausia verslo forma Lietuvoje.

Tokios juridinės formos (UAB) vienas privalumų – nepasisekus verslui akcininkas rizikuos tik turtu, kuris įneštas į UAB. Be kita ko, turėdami UAB galite pasitraukti iš verslo perleisdami UAB akcijas kitiems asmenims, parduoti verslą. Jei esate UAB savininkas, galite išleisti naujas akcijas, kurias įsigydami akcininkai sumoka nustatytą pinigų sumą.

Taip pat UAB taikomos mokestinės lengvatos – tai priklauso nuo darbuotojų kiekio ir mokestinio laikotarpio pajamų, kurios neturi viršyti 300 tūkst. Eur. Tačiau, jei steigiate UAB, privalėsite įnešti ne mažiau nei 2,5 tūkst. Eur įstatiniam kapitalui. UAB uždirbtą pelną akcininkai gali išsimokėti tik per dividendus.

UAB steigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

UAB steigimo kaina nuo 700 EUR

UAB steigimas užtrunka 4-5 dienas

UAB steigimo veiksmai:

Laikinas vardo rezervavimas (Registrų centro mokestis) 16 EUR
Steigimo dokumentų paruošimas 331 EUR
Notaro mokestis 320 EUR 
Įmonės įregistravimas (Registrų centro mokestis) 33 EUR
IŠ VISO:

700 EUR

 

Ką turite žinoti prieš steigiant UAB?

 • Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) – ribotos atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Vadinasi, UAB akcininkai savo turtu neatsako už UAB neįvykdytas prievoles.
 • Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis.
 • Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio Eur. 
 • Bendrovės steigėjai gali būti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys.
 • Kiekvienas bendrovės steigėjas turi įsigyti bendrovės akcijų ir tapti jos akcininku.
 • Dokumentai, sudaryti steigiamos bendrovės vardu, bei su bendrovės įsteigimu susiję dokumentai ne vėliau kaip per 7 dienas nuo bendrovės įregistravimo turi būti perduoti bendrovės vadovui perdavimo aktu.
 • Bendrovės steigimo sutartis sudaroma, kai bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų.
 • Kai bendrovę steigia vienas steigėjas, sudaromas bendrovės steigimo aktas.

Juridinio asmens steigimo dokumentus galite drąsiai patikėti Vilniuje įsikūrusiam Finansų biurui, kurio specialistų komanda suteiks Jums išsamią konsultaciją su bendrovės steigimu susijusiais klausimais, operatyviai ir už priimtiną kainą parengs visus reikiamus UAB steigimo dokumentus. Tokiu atveju UAB įkūrimas Jums bus nesudėtinga užduotis.

UAB steigimo dokumentai, reikalingi norint įsteigti bendrovę Lietuvoje:

 • bendrovės pavadinimo registracijos pažymėjimas. Kiekviena UAB turi turėti savo unikalų pavadinimą, kurį reikia įrašyti užpildant specialią formą dėl laikino įtraukimo į Juridinių asmenų registrą. Šios formos pagrindu per vieną darbo dieną išrašoma pažyma dėl įtraukimo į juridinių asmenų sąrašą ir bendrovės pavadinimo rezervavimo;
 • UAB steigimo sutartis arba aktas. Jei UAB steigėjai (būsimieji bendrovės akcininkai) yra keli, sudaroma UAB steigimo sutartis, o jei steigėjas vienas – parengiamas UAB steigimo aktas. Kartu su šiuo dokumentu taip pat reikia parengti UAB steigėjų sąrašą ir susirinkimo protokolą arba, jei steigėjas yra vienas, steigėjo sprendimą įsteigti UAB;
 • bendrovės steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
  • duomenys apie steigėjus;
  • steigiamos bendrovės pavadinimas ir buveinė;
  • asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai bendrovei, bei jų teisės ir pareigos;
  • bendrovės įstatinio kapitalo dydis;
  • akcijos nominali vertė, emisijos kaina;
  • akcijų skaičius pagal klases, jų suteikiamos teisės;
  • kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų skaičius, taip pat jų skaičius pagal klases;
  • kiekvieno steigėjo įsigyjamų akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, taip pat pradinių įnašų įmokėjimo tvarka ir terminai;
  • kiekvieno steigėjo nepiniginis įnašas, jeigu akcijos iš dalies apmokamos nepiniginiu įnašu;
  • steigiamojo susirinkimo sušaukimo terminai, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas;
  • steigiamos bendrovės dokumentų, taip pat informacijos, susijusios su steigiamuoju susirinkimu, pateikimo steigėjams tvarka, jeigu steigiamasis susirinkimas šaukiamas;
  • steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą;
  • sandorių steigiamos bendrovės vardu sudarymo ir jų tvirtinimo tvarka;
  • pradinių įnašų grąžinimo tvarka, jei bendrovė nebūtų įregistruota;
  • steigimo sutarties sudarymo data.

 

 • banko išrašas apie UAB įstatinį kapitalą, patvirtinantis, kad steigėjai (steigėjas) į atidarytą UAB sąskaitą įnešė įstatinio kapitalo sumą;
 • UAB įstatai – pagrindinis UAB dokumentas, kuriame būtina įtvirtinti pagrindines UAB veiklos, valdymo, atsakomybės ir kitas jos veiklai reikalingas nuostatas;
 • UAB būstinės patalpų savininko raštiškas sutikimas, patvirtinantis, kad atitinkama patalpa gali būti naudojama kaip UAB būstinė;
 • UAB steigimo dokumentai turi būti papildyti visomis reikalingomis Juridinių asmenų registro formomis;
 • jei UAB steigimo dokumentai patikėti Finansų biuro specialistams, reikalingas pasirašytas įgaliojimas, kuris suteiktų galimybę veikti UAB steigėjo (steigėjų) vardu registruojant UAB steigimo dokumentus.

 

Parengus anksčiau įvardintus UAB steigimo dokumentus, UAB registruosiančiam notarui reikia pateikti:

 • prašymą registruoti UAB Juridinių asmenų registre kartu su visomis reikalingomis Juridinių asmenų registro formomis;
 • UAB steigimo aktas (jei steigėjas yra vienas) arba UAB steigimo sutartis (jei steigėjų daugiau nei vienas);
 • ne mažiau kaip 3 egzempliorius UAB įstatų;
 • UAB būstinės patalpų savininko sutikimas, patvirtinantis, kad atitinkama patalpa gali būti naudojama kaip UAB būstinė;
 • UAB steigiamojo surinkimo protokolas (jei steigėjų daugiau nei vienas) arba steigėjo sprendimas (jei steigėjas yra vienas);
 • jei teisės aktų nustatyta tvarka UAB veiklai yra reikalinga licencija (leidimas), kuri turi būti išduota iki juridinio asmens steigimo, ją reikia gauti ir pateikti;
 • jei teisės aktų nustatyta tvarka UAB veiklai yra reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas, jį taip pat reikia pateikti;
 • dokumentai, patvirtinantys steigėjų, išrinktų (paskirtų) valdymo ir priežiūros organų narių ir UAB vardu galinčių sudaryti sandorius asmenų duomenis;
 • UAB registracijos Vertybinių popierių komisijoje patvirtinantis dokumentas;
 • jei steigėjas (steigėjai) dalį akcijų apmoka nepiniginiu įnašu, reikia pateikti atitinkamo turto vertinimo ataskaitą;
 • banko pažyma, patvirtinanti pradinių įnašų įmokėjimą;
 • kiti dokumentai, patvirtinantys, kad teisės aktuose ir (ar) steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos.

 

Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims reglamentuoja atitinkami įstatymai.

Svarbiausi – Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas, Individualių įmonių įstatymas, Viešųjų įstaigų įstatymas, Asociacijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

UAB steigimas Lietuvoje neatsiejamas nuo atitinkamų dokumentų parengimo. Pavyzdinius individualių įmonių, uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų ar kitų juridinių asmenų steigimo dokumentus galima rasti Ūkio ministerijos tinklapyje. 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 4-798 „Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo“, kuriuo pakeisti pavyzdiniai uždarųjų akcinių bendrovių steigimo dokumentai.

Įmonės registravimas yra gana specifinis ir nemažai ypatumų turintis procesas, kuriam reikia specialių žinių, laiko ir pinigų. Ypač dažnai su bereikalingais nesklandumais ir problemomis susiduria savo pirmąsias įmones registruojantys verslininkai. Vilniuje įsikūrusio Finansų biuro profesionalų komanda mielai padės išspręsti visus su Jūsų įmonės registravimu susijusius klausimus. Greitai ir už priimtiną kainą pasirūpinsime reikiamų formalumų tvarkymu ir įmonės registravimui būtinų dokumentų rengimu – nuosavos UAB atidarymas bus paprastas.

UAB steigimas ir apskaita – irgi susiję dalykai. Pažymėtina, kad UAB apskaitos tvarkymui privalo turėti darbuotoją arba juridinį asmenį, kuris tvarko buhalterinę apskaitą. UAB  kasmet turi sudaryti finansinę atskaitomybę ir ją pateikti VĮ Registrų centras. Finansų biuro buhalteriai profesionalai yra pasirengę prisiimti visą atsakomybę už Jūsų firmos apskaitą ir tai gali padaryti už Jus.

UAB kūrimas – ne vienintelė išeitis

UAB steigimas Vilniuje ar kitame mieste – ne vienintelis būdas turėti nuosavą UAB. Jūs galite nusipirkti jau įsteigtą bendrovę. Tokiu atveju UAB įkūrimas Jums nėra būtinas. Parduodamos uždarosios akcinės bendrovės suteikia galimybę pradėti verslą kiek įmanoma greičiau. Ką verta žinoti renkantis iš parduodamų UAB? Parduodamos UAB gali būti tiek naujos, nevykdžiusios veiklos bendrovės, tiek bendrovės su teigiamu balansu ir gera kredito istorija. Vilniuje įsikūrusio Finansų biuro komanda padės išsirinkti iš parduodamų UAB Jums geriausiai tinkantį variantą ir itin greitai bei už priimtiną kainą parengs visus reikalingus UAB pirkimo dokumentus.

Pirkdami Lietuvoje registruotą UAB tarpininkaujant Finansų biurui, išvengsite steigimo dokumentų (steigimo akto ar sutarties, įstatų, steigiamojo susirinkimo sprendimo ar protokolo ir kitų) rengimo, taip pat bendrovės įstatinio kapitalo formavimo procedūros, antspaudo gamybos, UAB buveinės adreso registravimo ir panašių rūpesčių.Visos teisės saugomos © Finansų Biuras. 2007 - 2024 SEO: Market Rats

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.