Įmonių steigimas

Patikėkite savo VŠĮ steigimo rūpesčius Finansų biurui.

Dabar VšĮ steigimo kaina 300 EUR

VšĮ (Viešoji įstaiga) – pelno nesiekiantis, viešasis juridinis asmuo (vienetas), kurio tikslas - tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešosios įstaigos steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. VšĮ dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.

VšĮ Steigimas:

Laikinas vardo rezervavimas (Registrų centro mokestis) 16 EUR
Steigimo dokumentų paruošimas 183 EUR
Notaro mokestis 70 EUR
Įmonės įregistravimas (Registrų centro mokestis) 31 EUR
IŠ VISO: 300 EUR
Visos teisės saugomos © Finansų Biuras. 2007 - 2018 SEO: Market Rats