Jai jau turite įmonę, tačiau jos juridinė forma Jūsų netenkina, galima ją pertvarkyti į kitą, Jums priimtiną. Įmonės pertvarkymas – gana dažna teisinė procedūra. To klientams prireikia dėl įvairiausių priežasčių. Vieni nori sumažinti savo asmeninę atsakomybę, jei verslas nepasisektų, kiti – gauti didesnį pelną, dar vieni tai daro dėl investicijų pritraukimo galimybės.

 

Kas yra juridinių asmenų pertvarkymas, apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse: „Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas“.

 

Jei turite klausimų dėl įmonės pertvarkymo, drąsiai kreipkitės į Finansų biurą. Paaiškinsime, kokia juridinė forma geriausiai atitiktų Jūsų poreikius, paaiškinsime, kaip vyktų Jūsų įmonės pertvarkymas ir, jei pageidausite, padarysime tai už Jus.

 

Įmonės pertvarkymo nereikėtų maišyti su reorganizavimu. Reorganizavime dalyvauja keli juridiniai asmenys – jie yra arba jungiami, arba skaidomi. Pertvarkant įmonę keičiama tik juridinė jos forma, dar kitaip – vykdomas įmonės teisinės formos keitimas.

 

Pavyzdžiui:

 • individuali įmonė gali būti pertvarkyta į akcinę bendrovę, uždarąją akcine bendrovę, viešąją įstaigą;
 • akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė gali būti pertvarkomos į uždarąją akcinę bendrovę, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę, viešąją įstaigą.
 • viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą arba labdaros ir paramos fondą;
 • mažoji bendrija gali būti pertvarkyta į individualią įmonę, akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), žemės ūkio bendrovę, viešąją įstaigą;
 • tačiau, pavyzdžiui, viešoji įstaiga negali būti pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.

 

Vienas dažniausiai praktikoje pasitaikančių pertvarkymų – individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę (IĮ į UAB). Taip dažniausiai siekiama apriboti savininko atsakomybę, mat IĮ savininkas atsako savo asmeniniu turtu, t. y. savininkui taikoma neribota turtinė atsakomybė. Tuo metu UAB – ribotos atsakomybės juridinis asmuo, jos turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Beje, UAB – ir dažniausiai pasitaikanti smulkaus ir vidutinio verslo juridinė forma Lietuvoje.

 

Jei siekiate UAB pertvarkyti į IĮ, turėtumėte padaryti štai ką:

 • įvertinti visą individualios įmonės turtą;
 • pateikti turto vertinimo ataskaitą ar pažymą Juridinių asmenų registrui;
 • parengti uždarosios akcinės bendrovės įstatus;
 • priimti sprendimą dėl įmonės pertvarkymo ir patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės įstatus;
 • viešai paskelbti apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę;
 • pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus apie priimtą sprendimą dėl individualios įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę;
 • įvykdyti kitas įstatymų nustatytas su individualios įmonės pertvarkymu į uždarąją akcinę bendrovę susijusias prievoles; 
 • pateikti notarui patvirtinti dokumentus, įrodančius, kad visos su individualios įmonės pertvarkymu į uždarąją akcinę bendrovę susijusios prievolės įvykdytos;
 • pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus, reikalingus uždarajai akcinei bendrovei įregistruoti.

 

Iššūkiai, su kuriais dažniausiai susiduria individualių įmonių savininkai, norėdami patys pertvarkyti savo įmonę į UAB:

 • paini dokumentacija ir procedūros;
 • reikia daug teisinių žinių;
 • įstatymai gali keistis, būti papildomi.

 

Individualių įmonių savininkams pravartu žinoti pagrindinius dalykus, kuriuos numato Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas

 • Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, taip pat į viešąją įstaigą;
 • Kai individualios įmonės savininkas priima sprendimą pertvarkyti įmonę, kartu turi būti priimami naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai, kurie turi atitikti šio juridinio asmens teisinę formą nustatančių įstatymų reikalavimus;
 • Nuo sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo dienos individuali įmonė įgyja pertvarkomos individualios įmonės statusą. Sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie individualios įmonės pertvarkymą dieną;
 • Apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę turi būti viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems individualios įmonės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti pateikta visa Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija apie individualią įmonę, taip pat juridinio asmens, į kurį pertvarkoma individuali įmonė, teisinė forma, kur ir nuo kada galima susipažinti su naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais;
 • Individuali įmonė pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis dėl kitos teisinės formos juridinio asmens pertvarkymo į bendrovę;
 • Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai įregistruojami Juridinių asmenų registre ir pakeičiami juridinių asmenų registro duomenys po to, kai yra išrinkti (sudaryti) naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos individualios įmonės balansas, įvykdytos šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos su pertvarkymu į naujos teisinės formos juridinį asmenį susijusios sąlygos, taip pat juridinių asmenų registrui pateikti teisės aktuose nustatyti dokumentai;
 • Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

 

Mes, Finansų biuro komanda, padėsime Jums įveikti visus iššūkius, kuriuos kelia individualios įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę. Pasirūpinsime dokumentais, padėsime apsispręsti, svarbiausiais klausimais, konsultuosime dėl mokesčių. Finansų biuro specialistų komandai puikiai žinomi visi įmanomi klausimai, susiję su individualių įmonių pertvarkymu į uždarąsias akcines bendroves.

 

Individualios įmonės pertvarkymas į UAB – 700 EUR

 

Primename, kad įmonės pertvarkymas Vilniuje ar kitame mieste – ne vienintelis būdas išspręsti įmonės juridinės formos klausimą. Jūs galite nusipirkti jau įsteigtą bendrovę. Tokiu atveju bendrovės pertvarkymas Jums nėra būtinas. Finansų biuro parduodamos uždarosios akcinės bendrovės suteikia galimybę pradėti verslą kiek įmanoma greičiau. Ką verta žinoti renkantis iš parduodamų UAB? Parduodamos UAB gali būti tiek naujos, nevykdžiusios veiklos bendrovės, tiek bendrovės su teigiamu balansu ir gera kredito istorija. Vilniuje įsikūrusio Finansų biuro komanda padės išsirinkti iš parduodamų UAB Jums geriausiai tinkantį variantą ir itin greitai bei už priimtiną kainą parengs visus reikalingus UAB pirkimo dokumentus, įvykdys bendrovės perregistravimą.

Visos teisės saugomos © Finansų Biuras. 2007 - 2024 SEO: Market Rats

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.