Įmonių steigimas

Jeigu Jūsų bendrovei reikalingas įstatinio kapitalo didinimas, Vilniuje įsikūrusio Finansų biuro komanda suteiks konsultacijas visais įstatinio kapitalo didinimo procedūros klausimais, parengs reikiamus dokumentus, pristatys juos notarui ir suderins Jums patogų patvirtinimo laiką. Visada siekiame taupyti Jūsų laiką ir užtikrinti Jūsų verslo sėkmę, todėl savo paslaugas teikiame operatyviai, kokybiškai ir už priimtiną kainą.

 

Įstatinio kapitalo didinimas atliekamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Įstatinį kapitalą bendrovė gali didinti dviem būdais – išleisti papildomas akcijas arba padidinti nominalią akcijų vertę. Padidinti įstatinį kapitalą bendrovė gali tik tuomet, kai yra visiškai apmokėtas jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina).

 

Papildomos akcijos išleidžiamos tuo atveju, kai įstatinis kapitalas didinamas papildomais įnašais. Pirmumo teisę įgyti naujai išleistas akcijas turi jau esami bendrovės akcininkai, kurie gali įsigyti naujų akcijų proporcingai jų turimų akcijų nominaliajai vertei. Svarbu atkreipti dėmesį, kad atitinkamai pakeisti bendrovės įstatai registruojami po naujai išleistų akcijų pasirašymo ir pradinių įnašų įmokėjimo. Dėl šios priežasties įstatinio kapitalo didinimą papildomais įnašais tikslinga užregistruoti bendrovės finansinėje apskaitoje nelaukiant, kol bus įregistruoti atnaujinti bendrovės įstatai (priešingu atveju pradiniai įnašai liktų neapskaityti).

 

Kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, pavyzdžiui, nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų, rezervų (išskyrus savų akcijų ir privalomąjį rezervus), galima pasirinkti iš dviejų variantų – išleisti papildomas akcijas arba padidinti akcijų nominalią vertę. Įstatinio kapitalo didinimo iš bendrovės lėšų sprendimą priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Tuo atveju, kai įstatinis kapitalas didinamas iš akcijų priedų ar ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervo, naujas akcijas gali gauti ir paprastųjų, ir privilegijuotųjų akcijų savininkai.

 

Bendrovės įstatinis kapitalas laikomas padidintu tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre. Atkreiptinas dėmesys, kad kol pakeisti bendrovės įstatai neįregistruoti Juridinių asmenų registre, akcijas pasirašęs asmuo neturi teisės jų perleisti tretiesiems asmenims

 

Įstatinio kapitalo didinimas atliekamas šiais etapais:

 • bendrovės įstatinis kapitalas didinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų;
 • visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas bet kuriame Juridinių asmenų registrui klientų aptarnavimo padalinyje arba elektroniniu būdu per Juridinių asmenų registro klientų savitarnos sistemą. Teikiant pranešimą elektroniniu būdu, bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungia prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos Svarbu atkreipti dėmesį, kad jei bendrovėje yra kelių klasių akcijos (ir paprastos, ir privilegijuotos), įstatinio kapitalo negalima keisti elektroniniu būdu;
 • turi būti parengti nauji bendrovės įstatai, atitinkantys aktualias teisės aktų redakcijas;
 • parengiamos ir pasirašomos akcijų pasirašymo sutartys tarp bendrovės ir akcijas įsigyjančių asmenų (jei tokių yra). Akcijos apmokamos – kiekvieno akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip vienas ketvirtadalis visų jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir visų pasirašytų akcijų nominalios vertės perviršio suma. Likusi dalis už pasirašytas akcijas gali būti apmokama tiek pinigais, tiek nepiniginiais įnašais. Bendrovės išleistos akcijos turi būti visiškai apmokėtos per akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos;
 • visi įstatinio kapitalo didinimui reikalingi dokumentai pateikiami notarui, kuris patvirtina naują įstatų redakciją;
 • notaro patvirtinti dokumentai ir užpildytos Juridinių asmenų registro formos, reikalingos įstatinio kapitalo didinimui, pateikiami Juridinių asmenų registrui. Jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas neranda kliūčių įregistruoti įstatinio kapitalo didinimą, pakeisti duomenys ir dokumentai įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 

Įstatinio kapitalo didinimas reikalauja šių dokumentų pateikimo:

 • registravimo pažymėjimas, galiojančių bendrovės įstatų originalas ir naujų įstatų (kuriuose būtų įtvirtintas padidintas įstatinis kapitalas) projektas;
 • protokolo (sprendimo) dėl bendrovės direktoriaus paskyrimo (išrinkimo) originalas;
 • bendrovės direktoriaus arba atitinkamai įgalioto asmens tapatybės kortelė ar pasas;
 • bendrovės antspaudas (jei yra);
 • tuo atveju, jeigu bendrovės įstatinis kapitalas didinamas papildomais piniginiais įnašais, reikalingas dokumentas, patvirtinantis, kad yra apmokėti įnašai už naujai išleistas akcijas – banko išduotos pažymos dėl atlikto apmokėjimo už akcijas į bendrovės sąskaitą originalas arba, jei apmokėjimas buvo atliktas į bendrovės kasą, atitinkamas kasos pajamų orderis;
 • tuo atveju, jeigu bendrovės įstatinis kapitalas didinamas kapitalizuojant bendrovės skolą akcininkui, reikalingas paskolos sutarties ar kito skolą įrodančio dokumento originalas, taip pat tarp bendrovės ir akcininko pasirašytas skolos suderinimo aktas;
 • tuo atveju, jeigu bendrovės įstatinis kapitalas didinamas papildomais nepiniginiais įnašais (turtu), reikalinga turto vertinimo ataskaita (atlikta pagal Akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio 8 dalį), taip pat reikalingi nekilnojamojo turto registro išrašas, patvirtinantis nepiniginių įnašų perdavimą bendrovei ir turto perdavimo bendrovei perdavimo–priėmimo aktas;
 • tuo atveju, jeigu bendrovės kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, reikalinga bendrovės finansinė atskaitomybė (jei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas ne vėliau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos) arba tarpinė finansinė atskaitomybė (jei sprendimas padidinti įstatinį kapitalą priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos), taip pat reikia pateikti duomenis, iš kokių bendrovės lėšų didinamas įstatinis kapitalas (nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ar rezervų) ir kokia suma didinama akcijos nominali vertė;
 • bendrovės direktoriaus patvirtinimas, kad dabartinio bendrovės įstatinio kapitalo dydis (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėtas;
 • visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą;
 • banko išduotos pažymos, kad apmokėjimas už akcijas pervestas į sąskaitą, originalas arba atitinkamas kasos pajamų orderis.

 

Vilniuje įsikūręs Finansų biuras visada kokybiškai, operatyviai ir už priimtiną kainą padės užtikrinti Jūsų verslo sėkmę, todėl kai tik Jūsų bendrovei bus reikalingas įstatinio kapitalo didinimas – drąsiai kreipkitės į mūsų komandą.

Visos teisės saugomos © Finansų Biuras. 2007 - 2024 SEO: Market Rats

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.