Įmonių steigimas

Mažoji bendrija (MB) – itin patogi verslo forma, pasiekusi Lietuvą 2012 m. rugsėjo 1 d. Didžiausias MB privalumas yra tas, kad ši verslo forma nereikalauja įstatinio kapitalo. Kitas didelis MB privalumas – ji yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo. Tai reiškia, kad bankroto atveju MB savininkai atsako tik bendrijos, o ne savo asmeniniu turtu. Mažųjų bendrijų įstatymas numato itin patogią ir paprastą MB steigimo procedūrą, be to, MB nebūtini vadovo ir buhalterio etatai – užtenka išsirinkti vieną asmenį, kuris atstovaus kitiems dalyviams. Pagaliau MB pelną, kai tik tai yra reikalinga, galima patogiai ir be suvaržymų išmokėti avansu.

 

Jei nusprendėte, kad šie privalumai padės užtikrinti Jūsų verslo sėkmę ir norite įsteigti mažąją bendriją, Vilniuje įsikūrusio Finansų biuro specialistai atsakys į visus klausimus, susijusius su mažosios bendrijos steigimu, ir greitai bei už priimtiną kainą parengs Jūsų MB steigimo dokumentus.

 

Svarbu atkreipti dėmesį, kad MB steigėjai gali būti tik fiziniai asmenys, kurių bendras skaičius negali viršyti 10. Be to, MB yra toks juridinis asmuo, kurį gali steigti ir užsienio valstybių fiziniai asmenys. MB paskirtis yra jos narių finansinių interesų tenkinimas ir pelno siekimas. Svarbi MB sėkmės sąlyga yra jos narių tarpusavio pasitikėjimas, todėl neretai ši juridinio asmens forma puikiai tinka šeimos verslui.

 

Kai MB steigiama ne elektroniniu būdu, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas įregistruoti mažąją bendriją;
 • mažosios bendrijos steigimo sutartis arba steigimo aktas (ir jų pakeitimai, jeigu steigimo sutartis ar steigimo aktas buvo pakeisti iki mažosios bendrijos įregistravimo);
 • mažosios bendrijos nuostatai (2 egzemplioriai);
 • licencija, jeigu pagal galiojančius teisės aktus licencija turi būti išduota iki mažosios bendrijos įsteigimo.

 

MB steigimo dokumentai rengiami pradėjus nuo mažosios bendrijos steigimo akto (jei bendrijos valdymo organas yra jos narių susirinkimas) arba steigimo sutarties (jei bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas).

 

Šiame dokumente reikia nurodyti:

 • steigėjus;
 • steigiamos bendrijos pavadinimą ir buveinę;
 • asmenį, turintį teisę veikti steigiamos bendrijos vardu, taip pat šio asmens teises ir pareigas;
 • steigėjų įnašus į bendriją, šių įnašų dydį (vertę), įnešimo tvarką ir terminus;
 • mažosios bendrijos atstovą, taip pat jo teises ir pareigas;
 • bendrijos steigimo išlaidų kompensavimo ir atlyginimo už steigimą tvarką.

 

Mažosios bendrijos steigimui taip pat reikalingi mažosios bendrijos nuostatai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad mažosios bendrijos nuostatai yra svarbiausias iš bendrijos dokumentų, nes šiuo dokumentu turi vadovautis visi mažosios bendrijos nariai vykdydami jos veiklą. Šiuos nuostatus privalo pasirašyti visi mažosios bendrijos steigėjai arba jų įgalioti asmenys.

 

Mažosios bendrijos nuostatuose reikia įtvirtinti:

 • bendrijos veiklos tikslus;
 • bendrijos valdymo organą ir jo kompetenciją;
 • bendrijos narių sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką;
 • bendrijos atstovą;
 • bendrijos lėšų, kaip avansu išmokamo pelno, bendrijos narių asmeniniams poreikiams paėmimo ir gavimo tvarką ir sąlygas;
 • bendrijos informavimo apie ketinimą parduoti nario teises ir atsiskaitymo su juo tvarką;
 • bendrijos nario savanoriško pasitraukimo iš bendrijos ir atsiskaitymo su juo tvarką;
 • naujų bendrijos narių priėmimo tvarką;
 • bendrijos narių susipažinimo su bendrijos dokumentais ir kita informacija tvarką;
 • bendrijos pranešimų skelbimo tvarką;
 • bendrijos nuostatų keitimo tvarką.

 

Pažymėtina, kad prieš teikiant MB steigimo dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jie pateikiami notarui, kuris už fiksuotą kainą patvirtina prašyme įregistruoti MB surašytų duomenų tikrumą, MB nuostatų atitiktį teisės aktų reikalavimams ir faktą, kad MB galima registruoti. MB laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Tą pačią dieną MB steigėjai tampa MB nariais. Taip pat pravartų atkreipti dėmesį į tai, kad Mažųjų bendrijų įstatymas nustato, jog MB narys gali būti jos vadovu. Su MB vadovu sudaroma civilinė sutartis ir santykius tarp MB narių ir jos vadovo reguliuoja civilinės teisės normos. MB vadovas paskiriamas ir, prireikus, atšaukiamas MB narių susirinkimo sprendimu arba, jei MB yra tik vienas narys, šio nario sprendimu.

 

Norint sumažinti mažosios bendrijos steigimo kainą, MB galima steigti elektroniniu būdu naudojantis Juridinių asmenų registro informacinė sistema.

 

Tokį MB steigimo būdą galima pasirinkti tuo atveju, kai:

 • Steigėjas (steigėjai) turi kvalifikuotą elektroninį parašą. Šiuo metu galima naudotis: VĮ Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu; mobiliojo ryšio operatorių („Bitė“, „Omnitel“, „Tele2“ ir „Teledema“) išduotais kvalifikuotais sertifikatais; asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai);
 • MB steigimo dokumentai rengiami pasitelkiant MB pavyzdinius nuostatus, steigimo akto (steigimo sutarties) formą;
 • steigiamos MB pavadinime nevartojamas trumpasis valstybės pavadinimas „Lietuva“;
 • gautas būsimos MB buveinės patalpų savininkų sutikimas, pasirašytas elektroniniu parašu (nereikia, jei patalpos buveinei registruoti yra steigėjo asmeninė nuosavybė); be to, būsimos MB buveinės patalpoms Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas.
 • steigiamos MB pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.
Visos teisės saugomos © Finansų Biuras. 2007 - 2024 SEO: Market Rats

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.