Įmonių steigimas

Viešoji įstaiga (VšĮ) – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą. Jeigu Jums reikia įsteigti VšĮ, Vilniuje įsikūrusio Finansų biuro specialistų komanda suteiks konsultaciją visais su VšĮ steigimu susijusiais klausimais ir operatyviai bei už priimtiną kainą parengs Jūsų juridinio asmens steigimo dokumentus.

 

Pažymėtina, kad VšĮ turi teisę verstis teisės aktų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad VšĮ pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ veiklos tikslams ir negali būti skiriamas jos dalininkams, organų nariams, darbuotojų premijos ir panašiai.

 

VšĮ steigimo dokumentų rengimui reikalingi:

  • steigėjų (dalininkų) duomenys. Jei steigėjas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus, atstovaujančio įmonę, vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
  • duomenys apie būsimą VšĮ direktorių – vardas, pavardė, asmens kodas, tikslus deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
  • būsimos VšĮ pavadinimas ir buveinės adresas, kartu su šios buveinės patalpų savininko sutikimu suteikti patalpas VšĮ buveinei (jei savininkas yra fizinis asmuo – notariškai patvirtintas sutikimas, jei juridinis asmuo – direktoriaus pasirašytas ir antspauduotas sutikimas, o jei patalpos yra įkeistos – būtinas banko, kuriam atitinkamos patalpos yra įkeistos, sutikimas);
  • tiksli informacija apie tai, kokia ūkine-komercine veikla užsiims VšĮ. Būtina atkreipti dėmesį, kad VšĮ įstatuose yra įtvirtinamas baigtinis įstaigos veiklų sąrašas;
  • tiksli informacija apie būsimos VšĮ valdymo organus. VšĮ valdymo organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vadovas;
  • VšĮ steigimo sutartis (jei steigėjų yra daugiau nei vienas) arba steigimo aktas (jei steigėjas vienas);
  • VšĮ įstatai – svarbiausias VšĮ dokumentas, kuriame įtvirtinami įstaigos veiklos tikslai ir kita svarbi informacija;
  • steigiamojo VšĮ susirinkimo protokolas arba sprendimas steigti VšĮ;
  • visos VšĮ steigimui reikalingos Juridinio asmenų registro formos.
Visos teisės saugomos © Finansų Biuras. 2007 - 2020 SEO: Market Rats
Dėl geresnės puslapio paslaugų kokybės šiame tinklapyje naudojami slapukai (angl. cookies) kurie renka informaciją apie tinklapyje esančių lankytojų skaičių ir jų veiksmus šiame tinklapyje. Naršydami toliau Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti Jūsų kompiuteryje iki naršymo tinklapyje pabaigos.
Privatumo politika Sutinku